صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 47 نفر
تاكنون : 243880 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 برنامه و بودجه

1 - نحوه اعطاي تسهيلات و حمايت دولت از سرمايه گذاري هاي خطرپذير [نسخه PDF]
2 - مصوبه شورايعالي اداري درخصوص انتزاع اختيارات و تعهدات دبيرخانه شورايعالي اشتغال و انتقال آن به وزارت كاروامور اجتماعي [نسخه PDF]
3 - قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور ( مورخ ۲۸ /۱۲ /۸۴ ) [نسخه PDF]
4 - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [نسخه PDF]
5 - ضوابط اجرايي بودجه سال ۸۵ [نسخه PDF]
6 - سند توسعه ۳۰ استان [نسخه PDF]
7 - اهم مواد و بندهاي مرتبط با توسعه صنعتي و صنايع كوچك در قانون برنامه چهارم توسعه [نسخه PDF]
8 - اصلاح بند اول تصميم نامه موضوع بند َ« ت » تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور
9 - آيين نامه اجرايي تبصره ۱۳ قانون يودجه شاب ۱۳۸۵ كل كشور [نسخه PDF]
10 - آيين نامه اجرايي بند الف تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور [نسخه PDF]
11 - آيين نامه اجرايي بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور [نسخه PDF]
12 - آيين نامه اجرايي بند ۱۶ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور [نسخه PDF]
13 - آئين نامه اجرايي بند ۵ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور [نسخه PDF]

 جمعه، 02 تير 1385

 
 نمايش قوانين 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....