صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 48 نفر
تاكنون : 243881 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 حفاظت محيط زيست

1 - مصوبه اصلاحي ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع [نسخه PDF]
2 - ليست محصولات آلوده كننده محيط زيست موضوع قسمت آخر بند هـ قانون تجميع عوارض [نسخه PDF]
3 - قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمايشگاهي [نسخه PDF]
4 - ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع [نسخه PDF]
5 - توافقنامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری کشور [نسخه PDF]
6 - بندهائي از چهل و دومين مصوبه شوراي عالي اداري [نسخه PDF]
7 - برخي از مواد مرتبط در قانون برنامه سوم توسعه [نسخه PDF]
8 - برخي از مواد قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا [نسخه PDF]
9 - برخي از مواد حفاظت و بهسازي محيط زيست [نسخه PDF]
10 - برخي از تبصره هاي مرتبط در قانون برنامه دوم توسعه [نسخه PDF]
11 - برخي از تبصره هاي مرتبط در قانون برنامه اول توسعه [نسخه PDF]
12 - استانداردهاي خروجي فاضلاب [نسخه PDF]
13 - استانداردهاي حد مجاز خروجي كارخانجات و كارگاههاي صنعتي [نسخه PDF]
14 - استانداردهاي حد مجاز خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا 1374 [نسخه PDF]
15 - آئين نامه كارهاي سخت و زيان آور [نسخه PDF]
16 - آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب [نسخه PDF]

 جمعه، 02 تير 1385

 
 نمايش قوانين 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....