صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 51 نفر
تاكنون : 243884 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 سرمايه گذاري خارجي

1 - نحوه سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار [نسخه PDF]
2 - قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي [نسخه PDF]
3 - قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونته نگرو [نسخه PDF]
4 - قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال دمكراتيك اتيوپي [نسخه PDF]
5 - قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا [نسخه PDF]
6 - قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا [نسخه PDF]
7 - قانون موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا [نسخه PDF]
8 - قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان [نسخه PDF]
9 - قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان [نسخه PDF]
10 - قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي [نسخه PDF]
11 - قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان و پروتكل اصلاحي آن [نسخه PDF]
12 - قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين [نسخه PDF]
13 - قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي [نسخه PDF]
14 - قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران [نسخه PDF]
15 - تصويب نامه راجع به تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهور در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي [نسخه PDF]
16 - تصويب نامه درخصوص مسئوليت برگزراري كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي همسايه با وزارت امور خارجه [نسخه PDF]
17 - آيين نامه اجرايي ماده ۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت [نسخه PDF]
18 - آئين نامه اجرائي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي [نسخه PDF]

 جمعه، 02 تير 1385

 
 نمايش قوانين 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....