صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 54 نفر
تاكنون : 243887 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 ساير

1 - مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر زاهدان [نسخه PDF]
2 - مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر اسلام آباد غرب [نسخه PDF]
3 - مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آشتيان [نسخه PDF]
4 - مصوبه شورايعالي اداري راجع به ادغام سازمان دستي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري [نسخه PDF]
5 - مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح توسعه و عمران ناحيه زابل [نسخه PDF]
6 - ماده ۵۷ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ [نسخه PDF]
7 - ماده ۲۰ بند ۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ [نسخه PDF]
8 - ليست اسامي اتحاديه هاي صنفي [نسخه PDF]
9 - قانون تعاريف محدوده و حريم شهر - روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها [نسخه PDF]
10 - قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها [نسخه PDF]
11 - فهرست نهادهاي شبه قضايي [نسخه PDF]
12 - دستورالعمل مشاركت سپاه در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور [نسخه PDF]
13 - تصويب نامه راجع به مانده وجوه اعتبارات تخصيص يافته و مصرف نشده دستگاههاي اجرايي [نسخه PDF]
14 - تصويب نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس [نسخه PDF]
15 - تصويب نامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان شمالي [نسخه PDF]
16 - آئين نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد - توزيع و مصرف مصالح ساختماني [نسخه PDF]

 جمعه، 02 تير 1385

 
 نمايش قوانين 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....