درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 19 نفر
تاكنون : 203271 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 

پايگاه اطلاع رساني

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

راهنمای کارآفرینان، صنعتگران و سرمایه گذاران

 • سياستها و برنامه هاي سازمان
 • آمار و اطلاعات شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك
 • مشخصات شهركهاي صنعتي و امكانات زير بنائي
 • مزايا و مشوق ها ي سرمايه گذاري صنعتي
 • تهيه مجوز صنعتي و دريافت زمين صنعتي
 • راهنماي متقاضيان سرمايه گذاري
 • قوانين و مقررات
 • كتب، مقالات و گزارشات
 • اخبار و رويدادهاي صنعتي
 • نمايشگاهها و سمينارها
 • پرسش و پاسخ
 • سايت هاي مرتبط
 آخرين اخبار


 سه شنبه، 26 ارديبهشت 1385

 
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....