صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 28 نفر
تاكنون : 243858 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 


شهركهاي صنعتي:

تعداد شهركهاي صنعتي تا پايان اسفند 1384
مصوب هيئت دولت در حال واگذاري زمين صنعتي
۴۵۶ ۳۳۳
 

امكانات زير بنائي شهركهاي صنعتي:(تامين شده توسط سازمان)

تعداد شهركهاي صنعتي داراي امكانات زير بنائي تا پايان اسفند ۱۳۸۴
آب برق تلفن گاز تصفيه خانه فاضلاب
۳۰۱ ۳۰۸ ۲۳۶ ۹۱ ۳۰
 

واحدهاي صنعتي:

تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده بر حسب نوع توليد تا پايان اسفند ۱۳۸۴ تعداد اشتغال (نفر)
غذايي نساجي سلولزي شيميايي كاني غير فلزي فلزي برق و الكترونيك خدمات جمع
۲۰۰۳ ۱۳۰۵ ۷۰۵ ۲۹۲۵ ۱۴۳۶ ۳۵۶۵ ۴۵۶ ۳۷۸ ۱۲۷۷۳ ۲۸۲۳۵۵
 

مجتمع هاي كارگاهي :

تعداد كارگاه تا پايان اسفند ۱۳۸۴
تعداد مجتمع ها در حال احداث تكميل شده واگذار شده در حال بهره برداري

۱۰۶

۳۷۹ ۱۴۸۳ ۱۱۴۲ ۷۵۲
 

 جمعه، 02 تير 1385

 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....