صفحه اول
  درباره سازمان
  برنامه هاي سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  طرحهاي تیپ صنعتي
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست
  مزايده ها و مناقصه ها

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 57 نفر
تاكنون : 333141 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 


مزاياي استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي

1- عدم نياز به دريافت مجوزهاي جداگانه از ادارات مختلف

2- مستثني بودن از قانون شهرداريها

3- پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي انتفاع از تاسيسات

4- صدور رايگان و در اسرع وقت مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار

5- واگذاري اداره شهرك صنعتي به هئيت امناي صاحبان صنايع

6- امكان اجاره سالنهاي آماده براي تسريع در بهره برداري از واحد توليدي
۷- كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله آب، برق، تلفن، گاز و تصفيه خانه فاضلاب


مشوق هاي قانوني استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي

1- مشوق هاي مالياتي:

 • براساس قانون مالياتها واحدهاي صنعتي متناسب با محل استقرار از معافيتهاي زير بهره مند هستند:

  • در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال و به ميزان 100 درصد

  • در ساير نقاط كشور به مدت 4 سال و به ميزان 80 درصد

 • واحدهاي صنعتي مستقر در اطراف شهرهاي بزرگ ( شعاع 120 كيلومتري تهران، 50 كيلومتري اصفهان٬ ۳۰ كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي بيش از ۳۰۰ هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري) از معافيت فوق مستثني هستند.
 • كارخانجات واقع در شعاع 120 كيلومتري تهران و حوزه شهرهاي بزرگ (اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اراك و اهواز) كه تاسيسات خود را به شهركهاي صنعتي انتقال دهند از تاريخ بهره برداري بمدت 5 سال از بخشودگي مالياتي برخوردار ميشوند.

2- مشوق هاي مالي:

 • هزينه حق بهره برداري  از تاسيسات در شهركهاي صنعتي بطور معمول به صورت ۳۰درصد نقدي و 70 درصد طي ۱۰ قسط سه ماهه دريافت خواهد شد. 
 • افزايش تعداد اقساط در موارد خاص و همچنين بخشودگي از پرداخت بخشي از اقساط به موجب آيين نامه هاي مصوب سازمان و با تصويب هيات مديره استان مقدور است
 •  


  ۳- آئين نامه اجرايي بند۳-دستورالعمل ارزش گذاري حق بهره برداري از زمين و تاسيسات شهركهاي صنعتي كشور در سال ۱۳۸۵ موضوع اعطاي تشويقات:  

  ماده 1- طرف هاي قرارداد تخصيص زمين در شهركهاي صنعتي در صورتي كه پيش از پايان سر رسيد اقساط، به بهره برداري برسند، با رعايت شرايط ذيل مي توانند از تشويقات اين
  دستور العمل بهره مند گردند.

   

  الف – حداقل زيربنا در زمينهاي واگذاري شهركهاي صنعتي استانهاي گيلان،مازندران و گلستان ۴۵ درصد عرصه تخصيصي و در ساير استانها 35 درصد مي باشد.

  ب- حداقل سهم نقدي يعني 30 درصد مبلغ قرارداد را در زمان عقد قرارداد، بصورت نقدي پرداخت نموده باشند (باستثناي موارد مشخص شده در اين دستور العمل)

  پ – دريافت گواهي پايان كار ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي استان

  ت – نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز در شهركهاي صنعتي مطابق با مفاد دفترچه قرارداد

  ث – نداشتن اقساط معوقه و پرداخت بدون استمهال اقساط سر رسيد شده

  ج- دريافت و ارائه پروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن استان

  تبصره- تشويقات موضوع  اين دستور العمل، تكليفي نبوده، بلكه از اختيارات هيات مديره شركت استاني است و تا زمان ابلاغ رسمي و كتبي آن به متقاضيان طرف قرارداد، در سر رسيد هاي معين، هيچگونه حقي براي ايشان ايجاد نخواهد نمود.

  تبصره: هيات مديره شركتهاي استاني، شهركهاي مشمول تشويق را مشخص و رسماَ اعلام و در تابلوي اعلانات نصب نمايند.

   

  ماده 2- موارد ذيل از شمول تشويقات اين آئين نامه مستثني مي باشند:

  الف - هر گونه تخصيص زمين توسط شركت استاني كه در زمان عقد قرارداد، داراي مستحدثات باشند (طرحهاي در مرحله  ديواركشي مستثني هستند)

  ب- هرگونه تخصيص زمين كمتر از 750 متر مربع

  پ- واحدهاي كارگاهي و خدماتي

   

  ماده 3- هرگونه تخصيص زمين بعنوان طرح هاي توسعه ظرفيت و خطوط توليدي، در قالب جواز تاسيس توسعه معتبر و مشروط به رعايت تمامي شرايط مقرر در اين بند و بصورت قرارداد مستقل، از تشويقات اين آئين نامه برخوردار ميگردد.

   

  ماده 4- اعمال تشويقات، منوط به فعال بودن واحد به تشخيص كارشناس شركت استاني و فهرست تاييد شده  بيمه تامين اجتماعي در سر رسيد هر يك از اقساط مي باشد.

   

  ماده 5- هيات مديره شركتهاي استاني مي توانند دريافت سهم آورده نقدي حق بهره برداري از زمين و تاسيسات مازاد بر حد نصاب (30 درصد) را طبق جدول زير حداكثر به مدت شش (6) ماه تقسيط نمايند.

   

  رديف

  استانها، مراكز استانها و شهرستانها

  حد نصاب آورده نقدي -ريال

  1

  تهران

  000/000/450

  2

  گروه 1- استانهاي آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان، مازندران، يزد، سمنان، فارس، قم، قزوين، كرمان

   

  000/000/210

  3

  گروه2- آذربايجان غربي، اردبيل، چهارمحال وبختياري،  زنجان،  كرمانشاه، گيلان ، گلستان، مركزي، هرمزگان، همدان

  000/000/150

   

  گروه 3- ايلام،  بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد ، كردستان، سيستان و بلوچستان، لرستان، خراسان جنوبي ، خراسان شمالي

  000/000/90

  3

  شهرستانهاي گروه 1، استاني

  شهرستانهاي گروه 2، استاني

  شهرستانهاي گروه 3، استاني

  000/000/150

  000/000/90

  000/000/60

   

  ماده 6- اين تشويقات صرفا شامل قراردادهايي است كه در چارچوب دستور العمل ابلاغي شماره 322/30 مورخ 21/1/85 با اصلاحات بعدي منعقد شده باشد.

   

  ماده 7- متقاضياني كه حق انتفاع و بهره برداري از زمين و تاسيسات را بصورت نقدي پرداخت كنند، مشمول 12 درصد تشويق، نسبت به  مبلغ قرارداد مي شوند.

   

  ماده 8- بهره برداران از زمين و تاسيسات در شهركهاي فناوري از تشويقات زير برخوردار
   مي گردند.

  الف- شروع بازپرداخت اقساط يكسال پس از عقد قرارداد مي باشد (مدت زمان پرداخت اقساط تغييري نمي كند)

  ب- در صورت بهره برداري در زماني كمتر از يكسال به ازاء هر ماه، ده درصد از مانده اقساط بخشوده مي شود.

   

  ماده 9- حداكثر استفاده از تشويقات در شهركهاي صنعتي حداكثر 50 درصد اقساط باقيمانده و در شهركهاي فناوري 50 درصد كل بهاي حق بهره برداري از زمين و تاسيسات خواهد بود.

   

  ماده 10- اعطاي تشويقات حق بهره برداري از زمين و تاسيسات پيش از موعد قراردادهاي سنوات قبل، مطابق با مفاد دستور العمل سال انعقاد قرارداد، خواهد بود.

  اين آئين نامه در 10 ماده و در جلسه مورخ 8/3/85 هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به تصويب رسيده و مشمول قراردادهاي منعقده در سال 85  مي باشد و عطف به ماسبق نيز نمي گردد.

                                                                                                                  بالا


   يكشنبه، 12 شهريور 1385

   
   نحوه تهيه زمين صنعتي
  سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
   مزاياي شهركهاي صنعتي

  واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

   طرحهاي نيمه تمام
  ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
   حمايت از پايان نامه ها
  طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....
   برنامه تهيه طرح كسب و كار
  يك طرح تجاري نوشته‌اي توصيفي و جامع در مورد كسب و كار يك موسسه است. اين طرح حاوي گزارشي دقيق در خصوص توليدات يا خدمات شركت، روش‌هاي توليد، بازار و مشتريان، استراتژي بازاريابي، منابع انساني، تشكيلات، نياز به زيرساخت‌ها و تامين نيازهاي مالي، منابع تامين مالي و نحوه استفاده از آن‌ها مي‌باشد...