صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 44 نفر
تاكنون : 243876 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 واگذاري دفاتر كار مجازي

رشد و توسعه فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات به ويژه گسترش روزافزون شبكه اينترنت فضايي را فراهم كرده است تا افراد سازمانها و شركتهاي مختلف بتوانند قسمت زيادي از تعاملات و نيازهاي اطلاعاتي خود را از طريق شبكه اينترنت شكل دهند.

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در راستاي طلاع رساني بهتر و كارآمدتر اقدام به طراحي و واگذاري دفاتر كار الكترونيكي مجازي به صنايع كوچك و متوسط نموده است.

حضور فعال صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي و همچنين صنايع كوچك و متوسط كشور نقطه ورود دسترسي به اطلاعات و برقراري ارتباط با تمام واحدهاي موجود در شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك و متوسط كل كشور خواهد بود.

قابل توجه مي باشد كه بدانيم خدمات اين سايت به شكلي ساده و كارآمد ارايه ميشوند. واحدهاي صنعتي عضو اين سايت بدون تقبل هيچگونه هزينه اي از پشتيباني فني و تجاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نيز برخوردار خواهند شد بدين ترتيب كه هر واحد صنعتي مي تواند تنها  از طريق عضويت در اين پايگاه صاحب يك دفتر كار مجازي و يك سايت اطلاع رساني شود و از امكاناتي قبيل معرفي محصولات و خدمات خود و تامين نيازهاي ارتباطي و كاري توسط ايميل و تابلوهاي پيام و ...بهره گيرد.سايت اختصاصي هر واحد نيز باعث تامين هويت الكترونيكي واحدها گشته و نقطه تماس اختصاصي براي تعامل با مراجعين واحد صنعتي ميباشد. 

براي مشاهده وب سايت مذكور به آدرس www.sme.ir مراجعه شود.

 


 جمعه، 02 تير 1385

 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....