صفحه اول
  درباره سازمان
  آمار و اطلاعات
  شهركهاي صنعتي
  نمونه طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط
  راهنماي متقاضيان
  قوانين و مقررات
  برنامه هاي سازمان
  اخبار
  نشريات و گزارشات
  پرسش و پاسخ
  سايتهاي مرتبط
  دفتر حراست

 آمار بازديد كنندگان:
جاري :‌ 26 نفر
تاكنون : 243856 نفر


 كاربران شبكه:
 نام كاربري :
 كلمه رمز :
  
 
 شهركهاي صنعتي

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به هر استان بر روي مركز استان كليك نماييد.

آذربايجان غربيآذربايجان شرقياردبيلگيلانمازندرانگلستانخراسان رضويخراسان جنوبيخراسان شماليكردستانزنجانقزوينتهرانسمنانمركزيقمهمدانكرمانشاهايلاملرستاناصفهانچهارمحال و بختياريكهگيلويه و بويراحمدخوزستانيزدفارسبوشهركرمانهرمزگانسيستان و بلوچستان

نقشه اصلاح شده ايران


 جمعه، 02 تير 1385

 
 نحوه تهيه زمين صنعتي
سرمايه گذران احداث واحد صنعتي كه خواهان زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن ... ‌‍‌‍‌‍
 مزاياي شهركهاي صنعتي

واحدهاي صنعتي كه در شهركهاي صنعتي مستقر مي شوند از مزايا و مشوق هاي شهركهاي صنعتي بهره مند خواهند شد . و ...

 طرحهاي نيمه تمام
ُفهرست طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري استانهاي...
 حمايت از پايان نامه ها
طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار اين سازمان قرار داشته و ....